Uchwała Nr XIX/137/11 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Uchwała Nr XIX/137/11.PDF