Uchwała Nr XXV/172/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”

Uchwała Nr XXV/172/12.PDF