Uchwała Nr XXV/186/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rogalin

Uchwała Nr XXV/186/12.PDF