Uchwała Nr XXVIII/193/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok

Uchwała Nr XXVIII/193/12.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok.PDF
Załącznik nr 1 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 2 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 3 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 4 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 5 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 6 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 7 do sprawozdania.PDF
Załącznik nr 8 do sprawozdania.PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2011.PDF