Uchwała Nr XXVIII/194/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok

Uchwała Nr XXVIII/194/12.PDF