Uchwała Nr XXX/214/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Daszewice

Uchwała Nr XXX/214/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXX/214/12.PDF