Uchwała Nr XXX/212/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pecna

Uchwała Nr XXX/212/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXX/212/12.PDF