Uchwała Nr XXX/211/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogalinek

Uchwała Nr XXX/211/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXX/211/12.PDF