Budżet Gminy Mosina na rok 2009.

Uchwała nr XXXVIII/250/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Zmiany:
Uchwała nr XLI/276/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr XLII/280/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009
Uchwała nr XLIV/288/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.  
Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr XLVII/319/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr XLVIII/326/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr XLIX/329/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr L/341/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr LII/367/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr LIII/370/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
Uchwała nr LIV/374/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.