Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

Uchwała Nr SO-0951/64/P/19/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina