Podatki i opłaty lokalne na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/122/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
Uchwała Nr XVIII/123/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
Uchwała Nr XVIII/124/11 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2012
Uchwała Nr XVIII/125/11 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012