Podatki i opłaty lokalne na 2007 rok

Uchwała nr III/7/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2007 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 26/1158/2006 z dnia 20.12.2006 r. orzekło nieważność paragrafu 2 pkt 4 niniejszej uchwały).
Uchwała nr III/9/06 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007.
Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.
Uchwała nr III/11/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007.
W związku z nieuchwaleniem przez Radę Miejską w Mosinie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007, zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w roku 2007 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2006.