Podatki i opłaty lokalne na rok 2009

Uchwała nr XXXIV/218/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Uchwała nr XXXIV/219/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
Uchwała nr XXXIV/220/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009.
Uchwała nr XXXIV/221/08 w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009.