Podatki i opłaty lokalne na rok 2011

Uchwała nr LXV/470/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Uchwała nr LXV/471/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
Uchwała nr LXV/472/10 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2011
Uchwała nr LXV/473/10 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2011
Uchwała Nr IX/48/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 
Uchwała Nr IX/49/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2011