"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy kruszyw w 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.02.2012 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty