"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy oleju napędowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 04.01.2012 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty