Zakład Usług Komunalnych - przetarg nieograniczony na dostawy paliw stałych i płynnych

Zawiadomienie o wyborze oferty część 2 zamówienia