Przebudowa dachu przedszkola nr 2 w Mosinie

Mosina, dnia  26 maja 2009 r.

Sprawa: IK.341-10/09

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-10/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa dachu przedszkola nr 2 w Mosinie”  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116154-2009

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 – ARTM Artur Musiał ul. Armii Krajowej 3/15 64-600 Oborniki. Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

-        Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Budowlany „Wanat” Ryszard Wanat, Żychlin, ul. Borowa 2a, 62-571 Stare Miasto (oferta otrzymała 90,04 pkt.),

-        Oferta Nr 2 złożona przez „Ju-Ma” Firma Ogólnobudowlana Blacharstwo Dekarstwo Maciej Czyż ul. Stawna 22 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 99,91 pkt.),

-        Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” Sp.j. U.Tylińska, J.Tyliński ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno (oferta otrzymała 92,15 pkt.),

-        Oferta Nr 6 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny ul. Szkolna 21 Robakowo, 62-023 Gądki (oferta otrzymała 98,91 pkt.),

-        Oferta Nr 8 złożona przez PPUH Dachpol Leszek Szypuła Młynów nr 7 63-410 Ostrów Wlkp.2 (oferta otrzymała 72,30 pkt.),

-        Oferta Nr 9 złożona przez „Markar” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 96,58 pkt.),

-        Oferta Nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Technus” Sp. z o.o. ul. Bukowska 237 60-189 Poznań (oferta otrzymała 89,98 pkt.),

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a