Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego

Pełna treść zawiadomienia z dnia 17.12.2009 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty