Zakład usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty na część 2 zadania w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw stałych i płynnych do kotłowni

Pełna treść zawiadomienia z dnia 25.11.2009 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty na część 2