Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty na część 1 zadania w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw stałych i płynnych do kotłowni obsługiwanych przez ZUK.

Pełna treść zawiadomienia z dnia 19.11.2009 r.w plikach do pobrania.
Zawiadomienie o wyborze oferty na część 1