"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego zamiatarki drogowej ciągnionej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.03.2012 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty