"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę równiarki drogowej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.12.2011 r. w pliku do pobrania.
Zawiadomienie o wyborze oferty