"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem śnieżnym

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.12.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty