"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu zamiatarki drogowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.11.2011 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty