"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę walca gumowo-stalowego

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.05.2012 r.  w pliku do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty