"Zakład Usług komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy kruszyw w 2012 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w pliku do pobrania
Informacja o unieważnieniu postępowania