"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 sztuki używan

W pliku do pobrania ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania