Podstawy prawne działania

  1. Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą "Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie".pdf [1 MB]
      
  2. Akt założycielski "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie, Repertorium A numer 697/2011.