Kontrola działalności

System kontroli Spółki dzieli się na zewnętrzny i wewnętrzny:

1. kontrolę zewnętrzną sprawuje Rada Nadzorcza Spółki.

2. kontrolę wewnętrzną sprawuje Prezes Spółki.