Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Dorota Kubiak
Rada Sołecka:
1. Robert Cieleński
2. Karol Ciężki
3. Sylwia Grzegorek
4. Ewa Mendel
5. Witold Ostrowicz
6. Damian Pietruszewski
7. Michał Sobieski