Statut Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, Jeziory

Uchwała Nr LXIX/821/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo.pdf
Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.pdf
Uchwała Nr XLV/394/21 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/821/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo.pdf