Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

Komunikat
 
W dniu 18 września 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej  w Poznaniu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r., której obszarem działania jest okręg wyborczy Nr 39 w wyborach do Sejmu i Nr 38 w wyborach do Senatu i obejmujący swym zasięgiem Miasto Poznań i powiat poznański.
 
 
W skład Komisji wchodzą:
 
Przewodniczący Komisji:
    Gabriela
GORZAN
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Komisarz Wyborczy w Poznaniu
Zastępcy Przewodniczącego
    Maria
TARONT
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
    Piotr
MAJCHRZAK
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Członkowie:
    Bogusława
ŻUBER
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
    Jarosław
GROBELNY
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
    Marcin
RADWAN
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
    Maciej
ROZPĘDOWSKI
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
    Marek
SZUMILAS
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Sekretarz Komisji:
    Marek
PUDLISZAK
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu
 
Komisja będzie pełnić dyżury w Poznaniu w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18, pokój 432  (IV piętro Bud. B):
 
w dniach od 19 września 2007 r. do 25 września 2007 r. w godz. od 1400do 1600
dnia 26 września 2007 r. (środa) w godz. od 1000do 2400.
 
Sekretarz Komisji udziela informacji każdego dnia w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu  pok. 432  w godz. 900do 1600
 
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Poznaniu
 
/-/ Gabriela GORZAN
Poznań, dnia 18 września 2007 r.