Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy OKW.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 września 2007 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rozpisanych na dzień 21 października 2007 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)
 
Podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Nazwisko i Imię - funkcja
 
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Mosinie
ul. Szkolna 1
tel. 0618132-239
1.    Jolanta Szymczak - Przewodniczący
2.    Jarosław Kujawa - Z-ca przewodniczącego
3.    Adrian Jacewicz - Członek
4.    Agata Witkowska - Członek
5.    Honorata Przybylska - Członek
6.    Izabela Bielerzewska - Członek
7.    Katarzyna Kaszuba - Członek
8.    Justyna Rosić - Członek
9.    Paulina Kopydłowska - Członek
 
2.
Przedszkole Nr 4
w Mosinie
ul. Kasprowicza 28
tel. 0618132-671
1.    Alicja Mikołajczak - Przewodniczący
2.    Sybila Szuman - Z-ca przewodniczącego
3.    Sandra Krawczyk - Członek
4.    Julia Kujawa - Członek
5.    Daniel Szczepaniak - Członek
6.    Anita Wajnert - Członek
7.    Justyna Kopeć - Członek
8.    Rafał Raźny - Członek
9.    Marianna Janik - Członek
 
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
w Mosinie
ul. Dworcowa 4
tel. 0618132-909
1.    Krystyna Panek - Przewodniczący
2.    Andrzej Raźny - Z-ca przewodniczącego
3.    Sylwia Krawczyk - Członek
4.    Anna Kaczmarek - Członek
5.    Marta Wajnert - Członek
6.    Olga Antonina Piątkowska - Członek
7.    Agnieszka Forszpaniak - Członek
8.    Łukasz Matusiak - Członek
9.    Andrzej Kasprzyk - Członek
 
4.
Przedszkole Nr 2
w Mosinie
ul. Powstańców Wlkp. 1
tel. 0618132-230
1.    Wioleta Adamska - Przewodniczący
2.    Joanna Jędrzejczak - Z-ca przewodniczącego
3.    Barbara Łażewska - Członek
4.    Maria Kujawa - Członek
5.    Maria Kurzawa - Członek
6.    Danuta Gierczyk - Członek
7.    Liliana Gintrowicz - Członek
8.    Karolina Płaczek - Członek
9.    Stanisław Przybysławski - Członek
 
5.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie
ul. Kościelna 2
tel. 0618132-469
1.    Małgorzata Kasprzyk - Przewodniczący
2.    Bożena Dymarska - Z-ca przewodniczącego
3.    Julita Karlińska - Członek
4.    Maria Neuman - Członek
5.    Małgorzata Tomczak - Członek
6.    Teresa Kurzawa - Członek
7.    Krzysztof Tarociński - Członek
8.    Angelika Biernaczyk - Członek
9.    Joanna Nowaczyk - Członek
 
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
w Mosinie
ul. Topolowa 2
tel. 0618132-922
1.    Bożena Grabianowska - Przewodniczący
2.    Urszula Marciniak - Z-ca przewodniczącego
3.    Ewelina Szydłowska - Członek
4.    Sylwia Radowicz - Członek
5.    Emilia Kurkiewicz - Członek
6.    Renata Łagoda - Członek
7.    Małgorzata Lum - Członek
8.    Marian Bąk - Członek
9.    Elżbieta Kaczmarek - Członek
 
7.
Zespół Szkół
w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
tel. 0618136-717
1.    Anna Labrzycka - Przewodniczący
2.    Grażyna Rogalka - Z-ca przewodniczącego
3.    Henryk Talarczyk - Członek
4.    Leszek Dziasek - Członek
5.    Lidia Kurkiewicz - Członek
6.    Marek Jarmuszczak - Członek
7.    Danuta Wieczorek - Członek
8.    Robert Radowicz - Członek
9.    Wiesław Depowski - Członek
 
8.
Gminna Spółdzielnia w Mosinie
ul. Śremska 75a
tel. 0618132-901
1.    Bernard Biernaczyk - Przewodniczący
2.    Marian Kunaj - Z-ca przewodniczącego
3.    Teresa Stawna - Członek
4.    Julia Żurawska Sianos - Członek
5.    Dorota Gąsior - Członek
6.    Janina Skiba - Członek
7.    Agata Filipiak - Członek
8.    Halina Kałmucka - Członek
 
9.
 
Świetlica Wiejska
w Daszewicach
ul. Piotrowska 3
tel. 0618939-751
1.    Łukasz Jaroszczak - Przewodniczący
2.    Renata Rembalska - Z-ca przewodniczącego
3.    Agnieszka Kasprowicz - Członek
4.    Zdzisław Stefaniak - Członek
5.    Marzena Sianos - Członek
6.    Gizela Bąkowska - Członek
7.    Wiesław Andrzej Legenza - Członek
8.    Zofia Michalak - Członek
 
10.
Szkoła Podstawowa
w Czaparach
ul. Poznańska 78
tel. 0618939-567
1.    Magdalena Rembalska - Przewodniczący
2.    Elżbieta Skrzypczak - Z-ca przewodniczącego
3.    Kinga Błoszyk - Członek
4.    Barbara Pieczyńska - Członek
5.    Witold Szcześniak - Członek
6.    Dorota Karasińska - Członek
7.    Izabela Kowalska - Członek
8.    Alicja Walkowiak - Członek
 
11.
Świetlica Wiejska
w Rogaliku
ul. Kościelna 3
tel. 501-465-958
1.    Dorota Domagała - Przewodniczący
2.    Barbara Koralewska - Z-ca przewodniczącego
3.    Marta Frydrychowicz - Członek
4.    Zuzanna Szatkowska - Członek
5.    Sławomir Biernaczyk - Członek
6.    Joanna Rogalka - Członek
7.    Sławomir Kaszuba - Członek
8.    Danuta Wojciechowska - Członek
 
12.
Gimnazjum
w Rogalinie
ul. Poznańska 2
tel. 0618930-804
1.    Szymon Kazimierski - Przewodniczący
2.    Katarzyna Lulka - Z-ca przewodniczącego
3.    Sylwia Waliszak - Członek
4.    Elżbieta Koralewska - Członek
5.    Irena Sianos - Członek
6.    Arleta Kantorska - Członek
7.    Barbara Styczyńska - Członek
8.    Emilia Stanny - Członek
 
13.
Klub Rolnika
w Świątnikach
ul. Kórnicka 8A
tel. 0618138-063
 
1.    Elżbieta Jędrzejczak - Przewodniczący
2.    Krzysztof Szklarz - Z-ca przewodniczącego
3.    Aleksandra Kołutkiewicz - Członek
4.    Kazimiera Trawińska - Członek
5.    Sławomir Niewitecki - Członek
6.    Beata Tomczak - Członek
7.    Grażyna Idziak - Członek
8.    Anna Paluszak - Członek
 
14.
Szkoła Podstawowa
w Krosinku
ul. Wiejska 43
tel. 0618132-657
1.    Adam Wilczyński - Przewodniczący
2.    Jacek Gierczyk - Z-ca przewodniczącego
3.    Monika Klatkiewicz - Członek
4.    Irena Witkowska - Członek
5.    Monika Michalska - Członek
6.    Adam Habdas - Członek
7.    Katarzyna Pelińska - Członek
8.    Marzena Glinkowska - Członek
 
15.
Klub Rolnika
w Sowinkach
tel. 0618132-301
1.    Leszek Plenzler - Przewodniczący
2.    Jan Filipiak - Z-ca przewodniczącego
3.    Krystyna Wyzuj - Członek
4.    Stefan Antkowiak - Członek
5.    Agnieszka Prałat - Członek
6.    Piotr Piasecki - Członek
7.    Klara Kurowska - Członek
8.    Wanda Gąsiorowska - Członek
9.    Hanna Barcz - Żabińska - Członek
 
16.
Szkoła Podstawowa
w Krośnie
budynek szkolny w Nowinkach
ul. Powstańców Wlkp.
13

tel. 0618192-139
1.    Magdalena Jakubowska - Przewodniczący
2.    Sebastian Zeidler - Z-ca przewodniczącego
3.    Wanda Skrzypczak - Członek
4.    Jarosław Szynklewski - Członek
5.    Dominika Głucha - Członek
6.    Zofia Poszytek - Członek
7.    Małgorzata Andrzejewska - Członek
8.    Barbara Górna - Członek
17.
Szkoła Podstawowa
w Krosinku
budynek szkolny nr 2
Dymaczewie Starym
ul. Szkolna 4
tel. 0618132-117
1.    Cezary Prentki - Przewodniczący
2.    Urszula Śliwińska - Z-ca przewodniczącego
3.    Katarzyna Klatkiewicz - Członek
4.    Iwona Piwosz - Członek
5.    Iwona Rusowicz - Członek
6.    Małgorzata Biegańska - Członek
7.    Michał Grabianowski - Członek
8.    Katarzyna Czaińska - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
w Pecnej
ul. Szkolna 19
tel. 0618192-983
1.    Ryszard Jakubowski - Przewodniczący
2.    Robert Dymarski - Z-ca przewodniczącego
3.    Henryk Budziński - Członek
4.    Szymon Gogolewski - Członek
5.    Aurelia Budzińska - Członek
6.    Wojciech Trzeszczyński - Członek
7.    Eugeniusz Dymel - Członek
8.    Zdzisława Kurek - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
w Krośnie
ul. Główna 43
tel. 0618132-381
1.    Ilona Skrzypczak - Przewodniczący
2.    Łucja Kujawa - Z-ca przewodniczącego
3.    Alicja Plenzler - Członek
4.    Sylwia Zeidler - Członek
5.    Agnieszka Dominiczak - Członek
6.    Agata Forszpaniak - Członek
7.    Emil Kasprzyk - Członek
8.    Magdalena Rychel - Członek
20.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. S. Staszica w Ludwikowie tel. 0618132-831
1.    Ewa Urbaniak - Przewodniczący
2.    Wawrzyniec Trawiński - Z-ca przewodniczącego
3.    Leokadia Danielewska - Członek
4.    Hanna Jarmuszczak - Członek
5.    Monika Cap - Członek
6.    Lech Tuliszka - Członek
7.    Piotr Lejman - Członek
8.    Jarosław Fijałkowski - Członek
 
 
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
  • Obwodowe Komisje Wyborcze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 05:00
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, w dniu wyborów, rozpoczyna pracę o godz. 04:50
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer