Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 21 października 2007 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
 
p o w o ł u j ę
 
Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji:       Nazwisko i Imię - partia
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul
. Szkolna 1
Mosina
tel. (061) 8132-239
1.    Maria Talarczyk - KW Samoobrona RP
2.    Jolanta Szymczak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Wanda Gąsiorowska - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Katarzyna Kaszuba - KW Libertas
5.    Maria Kurzawa - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Żaneta Janicka - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Paulina Kopydłowska - os. wskazana przez Burmistrza
2.
Przedszkole Nr 4
ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. (061) 8132-671
1.    Maria Beger - KW Polska Partia Pracy
2.    Małgorzata Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Anna Kaczmarek - KW Samoobrona RP
4.    Sandra Krawczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Izabela Tomaszewska - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Renata Wajnert - KW Libertas
7.    Alicja Mikołajczak - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Dominika Głucha - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Marianna Janik - os. wskazana przez Burmistrza
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. (061) 8132-909
1.    Natalia Baraniak - KW Polska Partia Pracy
2.    Honorata Przybylska - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Karolina Władysiak - KW Samoobrona RP
4.    Sylwia Krawczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Liliana Gintrowicz - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Marta Wajnert - KW Libertas
7.    Zdzisława Drozdowska - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Adam Janicki - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Marta Zwierzycka - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Andrzej Kasprzyk - os. wskazana przez Burmistrza
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1
Mosina
tel. (061) 8132-230
1.    Joanna Bresińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Paulina Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Beata Kozak - KW Samoobrona RP
4.    Grażyna Palacz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Jacek Pałka - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Sławomir Kaszuba - KW Libertas
7.    Iwona Kołda - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Danuta Gierczyk - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Halina Jurecka - os. wskazana przez Burmistrza
5.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina tel. (061) 8132-469
1.    Łukasz Ignasiak - KW Polska Partia Pracy
2.    Stefan Antkowiak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Andrzej Ratajczak - KW Samoobrona RP
4.    Renata Rembalska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Arleta Grzechowiak - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Bożena Dymarska - KW Libertas
7.    Teresa Kurzawa - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Małgorzata Kaźmierczak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Elżbieta Jędrzejczak - os. wskazana przez Burmistrza
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. (061) 8132-922
1.    Maria Tarocińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Agnieszka Antkowiak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Janina Szymańska - KW Samoobrona RP
4.    Wanda Sikorska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Grażyna Rogalka - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Renata Łagoda - KW Libertas
7.    Urszula Marciniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Małgorzata Olejniczak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Bożena Grabianowska - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Małgorzata Kasprzyk - os. wskazana przez Burmistrza
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina tel. (061) 8136-717
1.    Jolanta Wiśniewska - KW Polska Partia Pracy
2.    Daniel Szczepaniak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Grażyna Kabacińska - KW Samoobrona RP
4.    Agnieszka Jabłońska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Maria Cyfert - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Katarzyna Lossy - KW Libertas
7.    Maria Prałat - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Anna Hetman - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Krystyna Zwierzycka - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.  Mirosława Filipiak- os. wskazana przez Burmistrza
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. (061) 8132-901
1.    Natalia Bresińska - KW Polska Partia Pracy
2.    Maria Neumann - KW Samoobrona RP
3.    Mateusz Kujawa - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Iwona Tomaszewska - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Anita Wajnert - KW Libertas
6.    Dorota Karasińska - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Janina Skiba - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Halina Kałmucka - os. wskazana przez Burmistrza
9.
Świetlica Wiejska
ul. Piotrowska 3
Daszewice
tel. (061) 8939-917
1.    Maciej Dziasek - KW Samoobrona RP
2.    Krystyna Szczygieł-Nowak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Jerzy Kasprzyk - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Robert Brudnicki - KW Libertas
5.    Zdzisław Stefaniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Anna Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Agata Lubowicka - os. wskazana przez Burmistrza
10.
Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 78
Czapury
tel. (061) 8939-567
1.    Monika Roszak - KW Samoobrona RP
2.    Bronisław Nowak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Rafał Raźny - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Sławomir Niewitecki - KW Libertas
5.    Cezary Prentki - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Bożena Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Magdalena Stefańska - os. wskazana przez Burmistrza
11.
Świetlica Wiejska
ul. Kościelna 3
Rogalinek
tel. 501-465-958
1.    Piotr Teodorczyk - KW Polska Partia Pracy
2.    Barbara Koralewska - KW Samoobrona RP
3.    Dorota Domagała - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Halina Strzelczyk - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Łukasz Starzyński - KW Libertas
6.    Ewa Urbaniak - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Zuzanna Szatkowska - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Danuta Wojciechowska - os. wskazana przez Burmistrza
12.
Gimnazjum
ul. Poznańska 2
Rogalin
tel. (061) 8930-804
1.    Elżbieta Koralewska - KW Samoobrona RP
2.    Lucyna Smok - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Justyna Strzelczyk - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Szymon Kazimierski - KW Libertas
5.    Katarzyna Konieczna - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Irena Sianos - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Danuta Kustosz - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Emilia Stanny - os. wskazana przez Burmistrza
13.
Klub Rolnika
ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. (061) 8138-063
1.    Kamil Budziński - KW Samoobrona RP
2.    Roman Organiściak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Andrzej Dymel - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Hanna Starzyńska - KW Libertas
5.    Barbara Pieczyńska - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Witold Szcześniak - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Piotr Kustosz - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Beata Tomczak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
9.    Magdalena Bączyk - os. wskazana przez Burmistrza
14.
Szkoła Podstawowa
ul. Wiejska 43
Krosinko
tel. (061) 8132-657
1.    Iwona Piotrowska - KW Samoobrona RP
2.    Monika Klatkiewicz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Jarosław Kujawa - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Grażyna Wajnert - KW Libertas
5.    Mariola Krawczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Piotr Grabarkiewicz - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Iwona Ewa Szurkowska-Bara - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
8.    Marzena Glinkowska - os. wskazana przez Burmistrza
15.
Klub Rolnika
Sowinki
tel. (061) 8132-301
1.    Zofia Kaczmarek - KW Polska Partia Pracy
2.    Paweł Szczepaniak - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
3.    Henryk Budziński - KW Samoobrona RP
4.    Leszek Plenzler - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
5.    Jacek Dominiak - KW Platforma Obywatelska RP
6.    Piotr Piasecki - KW Libertas
7.    Agnieszka Prałat - KW Prawo i Sprawiedliwość
8.    Klara Kurowska - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
9.    Maciej Gucia - KKW PdP - Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni)
10.   Hanna Barcz - Żabińska - os. wskazana przez Burmistrza
16.
Centrum Kształcenia
ul. Powstańców Wlkp. 3
Nowinki
tel. 500-259-953
1.    Kazimiera Czamańska - KW Polska Partia Pracy
2.    Monika Błażejczak - KW Samoobrona RP
3.    Jadwiga Szeląg - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Aneta Śliwińska - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Sebastian Zeidler - KW Libertas
6.    Jarosław Szynklewski - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Elżbieta Jeżewicz - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Krzysztof Lubowicki - os. wskazana przez Burmistrza
17.
Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo
Stare
tel. (061) 8132-117
1.    Małgorzata Biegańska - KW Polska Partia Pracy
2.    Iwona Piwosz - KW Samoobrona RP
3.    Katarzyna Klatkiewicz - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Emil Kasprzyk - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Sylwia Zeidler - KW Libertas
6.    Joanna Bandurowicz - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Joanna Kopeć - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Hanna Kowalska - os. wskazana przez Burmistrza
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. (061) 8192-983
1.    Karol Kaczmarek - KW Polska Partia Pracy
2.    Maciej Kozak - KW Samoobrona RP
3.    Barbara Bresińska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Ryszard Kotara - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Robert Dymarski - KW Libertas
6.    Katarzyna Sobolewska - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Karol Ciężki - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Magdalena Gucia - KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
9.    Zdzisława Kurek - os. wskazana przez Burmistrza
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. (061) 8136-585
1.    Iwona Skrzypczak - KW Samoobrona RP
2.    Jolanta Adamska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
3.    Andrzej Raźny - KW Platforma Obywatelska RP
4.    Dorota Gąsior - KW Libertas
5.    Henryk Wiązek - KW Prawo i Sprawiedliwość
6.    Justyna Kopeć - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.    Estera Wekwert - KW Polska Partia Pracy
8.    Maria Gucia - KKW PdP - Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni)
9.    Magdalena Rychel - os. wskazana przez Burmistrza
20.
Szpital
ul. Leśna 6
Ludwikowo

tel. (061) 8132-831
1.    Violeta Zawadzka - KW Polska Partia Pracy
2.    Wanda Skrzypczak - KW Samoobrona RP
3.    Irena Rybarczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
4.    Tomasz Wiśniewski - KW Platforma Obywatelska RP
5.    Marek Jarmuszczak - KW Libertas
6.    Aleksandra Słoma - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.    Marzena Sianos - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.    Lech Tuliszka - Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna"
9.    Jarosław Fijałkowski - os. wskazana przez Dyrektora Szpitala
 
 
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer