Zarządzenie nr BR.00501.294.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.294.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.PDF