Uchwała Nr XXXII/226/12 w sprawie podziału Gminy Mosina na jednomandatowe okręgi wyborcze

Uchwała Nr XXXII/226/12.PDF