Zarządzenie nr BR.00501.302.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Zarządzenie nr BR.00501.302.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.PDF