Podstawy prawne działania Rady Miejskiej w Mosinie