Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

Przewodniczący Rady Miejskiej:
 
Jacek Szeszuła
 
 
I Wiceprzewodnicząca Rady:
 
Barbara Czaińska