Uchwała Nr XXXV/244/12 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

Uchwała Nr XXXV/244/12.PDF