Uchwała Nr XXXIII/230/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/230/12.PDF