Uchwała Nr XXXIII/231/12 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/231/12.PDF