Kluby Radnych kadencji 2002-2006

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2002-2006 funkcjonują cztery kluby radnych:

1. "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina"

2. "Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem"

3. "SLD-UP-SD"

4. "Praworządna Gmina"