Uchwała Nr XXXIII/237/12 dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,

Uchwała Nr XXXIII/237/12.PDF