Kluby Radnych kadencji 2006-2010

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonują 4 kluby radnych:
 
I. Koalicji Samorządowej (skład osobowy według informacji z dnia 24 września 2008 r.):
 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Danuta Białas
 3. Marian Jabłoński
 4. Stanisław Mikołajczak
 5. Paweł Przybył
 6. Jacek Szeszuła
 7. Waldemar Wiązek
 8. Tomasz Żak

II. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 8 lutego 2007 r.):

 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński
 4. Wiesława Mania 
 5. Ryszard Rybicki
 6. Krystyna Szczygieł-Nowak 
 7. Waldemar Waligórski

III. "Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 5 grudnia 2006 r.):

 1. Marek Klemens - przewodniczący
 2. Małgorzata Twardowska

IV. "Niezależni" (skład osobowy według informacji z dnia 28 grudnia 2006 r.):

 1. Marian Kunaj - przewodniczący
 2. Leszek Dymalski

Zgodnie z powyższymi informacjami radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, pozostają radni: Jerzy Falbierski i Kordian Kleiber.