Kluby Radnych kadencji 2010-2014

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonują 3 kluby radnych:
 
I. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r.):
 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)
 4. Kordian Kleiber
 5. Wiesława Mania
 6. Marian Osuch
 7. Jacek Rogalka 
 8. Ryszard Rybicki  
 9. Waldemar Waligórski

II. "Koalicja Samorządowa" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r. i dwóch oświadczeń z dnia 25 lipca 2011 r.):

 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Marian Jabłoński - zastępca przewodniczącego
 3. Małgorzata Kaptur - sekretarz
 4. Łukasz Kasprowicz 
 5. Jacek Szeszuła
 6. Piotr Wilanowski 

III. "Praworządna Gmina" - według informacji z dnia 4 czerwca 2013 r.: po wykluczeniu z dniem 3 czerwca 2013 r. radnej Aleksandry Miedziarek-Rogal, klub przestał funkcjonować.

IV. "Klub Niezrzeszonych Radnych Mosiny" (skład osobowy według informacji z dnia 19 grudnia 2012 r. i pisma z 30 grudnia 2013 r.):

 1. Waldemar Wiązek - przewodniczący
 2. Jerzy Falbierski
 3. Aleksandra Miedziarek-Rogal
 4. Krzysztof Siestrzencewicz

Zgodnie z powyższymi informacjami, radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, są: radna Małgorzata Twardowska i radny Tomasz Żak.