"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2012 r