"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2013 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.12.2012 r.