Uchwała Nr XXXVI/258/12 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/130/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

Uchwała Nr XXXVI/258/12.PDF